Hudeček Antonín

Narozen: 1872, Zemřel: 1941
Narozen roku 1872 v Loucké u Budyně nad Ohří. Malíř, krajinář. Žákem pražské Akademie u prof. Pirnera a Brožíka. Přidružil se k "Okořským" žákům Mařákovy krajinářské speciálky, kteří ve vsi Okoři hledali motivy ke svému tvoření. Zde, v českém Barbizonu, stál v čele této skupiny malířů Antonín Slavíček. Skupina usilovala o vytvoření nové české krajinomalby, kterou hledali přímo v plenéru. Hudeček byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů, měsíčních nocí a snivých podzimů. Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl ovlivněn J. Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem, jeho obrazy jsou však spíš realistické. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V Okoři nacházel dostatek témat a podnětů až do roku 1903. Z Okoře přešel do Kolína, do labské roviny. V letech 1909 – 1914 působil v okolí Police nad Metují. V roce 1902 na něj velmi zapůsobil pobyt v Itálii, v roce 1909 pobyt na Sicílii (zde vytvořil 250 kartonových studií). Moře samo ho fascinovalo. V roce 1914 a 1915 moře znovu maluje na Rujaně. Roku 1916 maluje v Solnohradsku. Z podhoří pronikl do pravých hor, Alp. Byl jediný alpinista české moderní krajinomalby. V roce 1916 se na jeho plátně poprvé objevila zimní krajina. V letech 1920 - 1921 tvoří na Slovensku - v Bánské Bystrici, v Malých a Velkých Tatrách. V pozdějších letech se dostává opět k moři do Dubrovníka, Neapole. V roce 1927 si kupuje vilu se zahradou v Častolovicích. Maluje s oblibou motivy od říčky Bělé a toulá se s paletou po Rychnovsku a Orlických horách. V letech 1927 - 1932 opakuje zájezdy na Podkarpatskou Rus a Východní Slovensko, kde ho zaujaly památné dřevěné kostely. Na jaře 1931 byl v Benátkách a v letech 1932 - 1941 častěji na Šumavě a na Písecku, kde ho poutalo poříčí Blanice a rybníky – Vráž, Landa. Od rybníku Landa je také poslední jeho práce z 19. 6 . 1941: " Borovice na břehu rybníka". Roku 1930 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a za životní dílo dostal v roce 1940 její cenu. Zemřel roku 1941 v Častolovicích.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

kvaš/papír pod sklem - 43,5 x 59 cm

6 000 - 8 000
Aktuálně za 7 100 Kč
Konec aukce Čtvrtek12.04.2018, 18:18

kombin. tech./karton, sklo - 35 x 48 cm

12 000 - 17 000
Aktuálně za 3 900 Kč
Konec aukce Středa24.05.2017, 19:14