Zimmermann Milan

Narozen: 1934, Zemřel: 2009
Narodil se roku 1934 v Brně. Malíř, matematik, pedagog, hudební skladatel. Absolvoval přírodovědeckou fakultu MU, obor matematické analýzy a pedagogiky, poté studoval na uměleckých akademiích hudební kompozici a krajinomalbu. Po ukončení studia působil jako pedagog na školách III. stupně, byl vědecko-výzkumným pracovníkem v oboru aplikované matematiky a zahraničním poradcem pro velké informační systémy. Rovněž se hluboce zajímal o filozofii. Rozsahem dosažené úrovně znalostí v mnoha oborech byl vskutku renesančním člověkem. Jako hudební skladatel složil 15 klavírních cyklů, komorní skladby pro různé nástroje, zkomponoval řadu písní. Jako pianista sestavil čtrnáctihodinový repertoár ze skladeb klasických autorů, z něhož uváděl své sólové recitály, často spojované s výstavami svých obrazů. Českomoravskou vysočinu maloval od roku 1967, kdy pravidelně pobýval ve Sněžném a okolí. Od roku 1976, kdy si zřizuje atelier ve Vítějevsi u Svitav, se jeho zájem soustřeďuje na motivy v povodí Křetínky, od Bystrého až k přehradě na Křetínce a dále na stráně u Sulíkova, Jobovy Lhoty, Trpína a na druhé straně u Chrastavce, Študlova. K zamilovaným motivům patřily výhledy z Hlásnice na Drahanskou vysočinu. V roce 1984 odchází z Československa a usazuje se v Mnichově. Také v těchto nových podmínkách se prosazuje svojí pílí a houževnatostí. I zde nachází inspiraci k výtvarné činnosti. Po roce 1989 se vrátil do Vítějevse, přesto střídavě žije v Německu a ČR. Jeho tvůrčí schopnosti se plně rozvinuly a jeho tvorba se vrátila znovu na Vysočinu. Výtvarný projev je výpovědí o lásce k tomuto kraji a jeho přírodě, s níž byl od mládí spjat. Pestrou škálou barev vytvářel obrazy krajiny v proměnách všech ročních období. Jako výtvarník namaloval kolem 5 500 obrazů, převážně s motivem krajin, především Českomoravské vysočiny. Své obrazy prezentoval na desítkách výstav a jsou v mnoha sbírkách a galeriích. Zemřel roku 2009 v Mnichově.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora