Kokolia Vladimír

Narozen: 1956, Zemřel:
Narozen roku 1956 v Brně. Po absolvování Střední školy uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti v oboru Propagační grafika (1971 – 1975) nastoupil do malířského ateliéru profesora Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze (1975 – 1981). Na AVU od roku 1992 také vede svůj ateliér Grafika II, jímž prošla již celá řada předních současných českých výtvarníků. V roce 1990 se stal prvním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého, v roce 2006 byl jmenován profesorem a konečně pak v roce 2012 byl oceněn prestižní Cenou od Dalibora Chatrného. Záběr jeho činností je mimořádně široký. Mezi lety 1984 až 1997 působil jako zpěvák a textař brněnské undergroundové skupiny E, praktikuje staré čínské bojové umění, ale především se věnuje malbě, kresbě a grafice. V letech 1991 – 1994 studijně pobýval v San Franciscu, New Yorku a na Královské umělecké škole ve Stockholmu. Patří k představitelům české výtvarné avantgardy 80. let v oblasti abstraktně-figurální malby s náznaky konceptuálního řešení. Ve druhé polovině sedmdesátých let, kdy byl Vladimír Kokolia studentem Akademie výtvarných umění v Praze, převládaly na české výtvarné scéně spíše nemalířské tendence vizuálního umění a i přesto se však důsledně věnuje klasickému médiu malby. Mezi jeho první obrazy patří například krajiny brněnského okolí (Knínice, 1979), které však hned již na počátku osmdesátých let nahradil spíše městskými tématy (cyklus Hromadná městská doprava), kterými se určitým způsobem přibližoval malířům české grotesky (Nástup do tramvaje, 1979). Kolem poloviny osmdesátých let v jeho díle malba ustupuje a daleko více se soustředí na kresbu, jichž vzniklo na stovky kusů, a grafiku. Především ve svých kresbách se pak věnuje opět člověku, jenž v jakémsi vakuu zakouší pocitu marnosti a absurdity. Po polovině osmdesátých let se již opět rozhodně vrací k malbě, v níž využívá předchozího nemalířského období a zhodnocuje ornamentiku svých kreseb. Maluje slabou rozředěnou barvou a plochu obrazu, jenž často dělí do určitých ornamentálních rytmů, jejichž elementy takřka vždy vycházejí z předmětného světa. Mnohdy se stále obrací k člověku, ale ať je námětem jeho obrazů cokoliv, často se předmět stává na první pohled nečitelným, neboť jej zobrazuje v plynoucím čase z mnoha úhlů. V tomto ohledu je pak nepochybným vzorem jeho myšlení východní filozofie. Vladimír Kokolia neodmyslitelně patří k nejosobitějším představitelům malířské generace nastupující v osmdesátých letech, jenž nejen v dobách otřesu malbou v devadesátých letech, ale nepřetržitě až do dnešních dní udržuje úroveň tohoto média nadále výsostně na výši. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GHMP, Městského muzea v Brně, Oblastní galerie Liberec, Východočeské galerie v Pardubicích, GVU Roudnice, GVU Hodonín a jinde.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora