Zábranský Adolf

Narozen: 1909, Zemřel: 1981
Narozen roku 1909 v Rybí u Nového Jičína. Malíř, grafik, ilustrátor. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely (1929 – 1932) a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka (1932 – 1935). V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Zpočátku se věnoval hlavně malbě, námětům z venkova a figurálními motivy. Známá jsou také například jeho sgrafita v Hrzánském paláci a v Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. V ilustraci zkoušel malbu na skle, pastel a různé kombinované techniky. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu "Ze starých letopisů" (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu "Hanýžku a Martínka" (1939) a například "Národní pohádky a pověsti" Beneše Třebízského (1941). Významné ilustrace pohádek z let 1946 – 49 a poezie pro děti (zejména autorů J.V.Sládka, J. Čarka a F. Hrubína). Mnohé knihy přeloženy do desítek světových jazyků (např. Do kola (1950) a Zlatá brána otevřená (1963)). Vrcholem Zábranského ilustrační tvorby jsou pak ilustrace pohádek B. Němcové, na kterých pracoval 15 let a jejichž vydání se již nedožil. Vyšly v nakladatelství Albatros v roce 1982. Adolf Zábranský byl závěrem 40.let již zralým malířem a ilustrátorem, navíc vzdělaný v dějinách umění jako málokterý výtvarník. Monumentální díla, tematicky čerpající z historie českého národa: Husitství, Selské bouře, 9.květen 1945 a další. Pod vlivem Mánesa a M. Alše si vytvořil osobitý styl, v němž je nositelem výrazu kreslená zkratka. Uplatnil se v tvorbě plakátů a novinové kresby k politickým výročím. V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čem svědčí cena Hanse Christiana z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY. Zastoupení ve sbírkách: Národní Galerie Praha, Středočeská Galerie Praha, Západočeská Galerie Plzeń, Galerie výtvarného umění Cheb, Moravská Galerie Brno, Galerie výtvarného umění Ostrava. Soukromí sběratelé Z Čech, Moravy, Německa, Rakouska, Švýcarska, USA, Itálie, Norska, Ruska, Latinské Ameriky, Kanady. Zemřel roku 1981 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora