Němejc Augustin

Narozen: 1861, Zemřel: 1938
Narozen roku 1861 v Nepomuku u Plzně. Malíř západních Čech v Plzni. Učil se hodinářem, již tehdy kreslil podle obrázků i podle skutečnosti. Po vyučení navštívil Vídeň, kde navštívil obrazárnu v Belvedéru, čímž se vzbudila jeho láska k malování. Navštívil Benátky. Roku 1883 studuje na pražské Akademii u Ant. Lhoty a prof. Sequense. Po roce odchází do Mnichova, kde studuje na akademii u Gysise a Wagnera. Pobyl zde do roku 1885. V Mnichově poznal dílo Deffregerovo, čerpající obsah ze života tyrolského lidu. Roku 1890 namaloval „Beznadějnou lásku“, obraz vyjadřující sociálně kritický náhled autora na tehdejší venkov a prezentující zároveň kroj obyvatel části plzeňského dominia. Obraz byl vyznamenán druhou cenou na zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891 a Němejcovi bylo poskytnuto roční stipendium do Paříže, kde se setkal s Vojtěchem Hynaisem, autorem opony Národního divadla. V Paříži studoval v soukromé škole Colarossiho, neboť na státní akademii neměl jako cizinec přístup. Po roce se vrátil do Plzně a do roku 1900 následuje řada obrazů typů charakterů lidí a krajin z Plzeňska, kdy důsledně studuje látku, kterou si předsevzal – život plzeňského lidu. V roce 1900 bylo Němejcovi svěřeno provedení hlavní opony pro nové divadlo v Plzni. V té době pracoval i na třech velkých lunetách pro tehdy stavěné muzeum v Plzni. Němejc volil za podklad myšlenku, jak plzeňský lid vítá umění na prahu svého divadla. Studie k oponě prováděl v Plzni, většinou podle lidí v Doudlevcích, samotnou oponu pak v malířské dílně Národního divadla v Praze, kde po tu dobu bydlel. Roku 1907 se Němejc stal profesorem kreslení na nově zřízeném dívčím lyceu v Plzni, kde působil do roku 1925. Čím je Joža Úprka Moravskému Slovácku, Jaroslav Špilar Chodsku, tím je Němejc Plzeňsku. Studuje především typy svého kraje, je kronikářem svého lidu. Prof. Skolka ve své knize nazvané Augustin Němejc – malíř Plzně a Plzeňska připomíná jeho příkladné etické chápání společenského života, opřeného o živou tradici minulosti a řadí ho do fiktivní řady umělců – velkých regionalistů, jako byli například jeho vrstevníci i spisovatelé Jindřich Šimon Baar, Josef Holeček, Karel Klostermann, bratři Mrštíkové, nebo hudebníci Karel Kovařovic a zejména pak Leoš Janáček. Zemřel 16. srpna 1938 v Plzni.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora