Čapek Josef

Narozen: 1887, Zemřel: 1945
Narozen roku 1887 v Hronově. Jeden z nejvšestrannějších a nejvýznamnějších osobností české meziválečné kultury a vůdčí představitel tzv. čapkovské generace. Pracoval jako malíř, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník. Byl přijat na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, kterou absolvoval roku 1910, když prošel ateliéry profesorů Emanuela Dítěte a Karla Vítězslava Maška. Byl členem Skupiny výtvarných umělců, jejíž činnosti se aktivně účastnil (1911-12), podílel se i na řízení skupinového časopisu Umělecký měsíčník. Nakrátko vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes a byl redaktorem jeho časopisu Volné směry (1912-13). Po válce stál u zrodu skupiny Tvrdošíjných, nazvané podle hesla první výstavy v roce 1918 (A přece! Několik tvrdošíjných!). Od roku 1929 spolupracoval s Uměleckou besedou, byl členem redakční rady časopisu Život (1933-38). Ve výtvarném díle patří k zakladatelům moderního českého výtvarného umění, zejména osobitý je jeho projev kubismu a expresionismu. Čapkova umělecká činnost byla neobvykle pestrá, zahrnovala téměř celou vyjadřovací škálu. Jeho výtvarnou tvorbu, opřenou hlavně o malbu, ovlivnil kubismus, který však Čapek - na rozdíl od E. Filly - chápal jako otevřený sloh, který je možno dále rozvíjet a obohacovat. Vznikaly tak osobité výtvory, podmíněné sice kubismem, ale silně modifikované v barevnosti i expresivitě výrazu. V pozdějších letech se více objevují krajiny, a především dětské motivy. Jeho výtvarný projev byl radikální a sociálně angažovaný. V posledních letech byl silně protifašisticky a protiválečně laděný. Celý život se věnoval i knižní grafice, především obálkám a scénickému výtvarnictví. Vytvořil scénické návrhy pro 55 divadelních inscenací, např. kostýmní návrhy pro RUR Karla Čapka do Národního divadla v Praze (1921). Svým dílem se výrazně angažoval proti fašismu, již 1. 9. 1939 byl zatčen, vězněn v Dachau, Buchenwaldu, Sachsenhausenu a nakonec v Bergen-Belsenu, kde zemřel v dubnu 1945.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora