Sedláček Vojtěch

Narozen: 1892, Zemřel: 1973
Narozen roku 1892 v Libčanech u Hradce Králové. Český malíř, grafik a ilustrátor. Studium pražské Akademie výtvarných umění začal V. Sedláček před 1. světovou válkou (1911) a dokončil až roku 1920. Postupně prošel ateliéry Josefa Loukoty, Jana Preislera a M. Švabinského. Roku 1916 se stal členem Umělecké besedy, po válce (1919) i Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V letech 1918 - 1927 vyučoval jako profesor kreslení na střední škole, naposledy v Pardubicích. Od roku 1926 se věnuje výhradně malbě a grafice. Nalézá si vlastní krajinu v otevřených rovinách Polabí, které už neopustí ani tehdy, když se usídlí ve vlnité krajině Orlických hor – v Javornicích, rodišti jeho ženy. V Javornici v Orlických horách si zde se ženou zřizují ve stavení jejich rodičů letní byt, v němž tráví pak každým rokem většinu času od jara do zimy. V roce 1930 odchází z vážných zdravotních důvodů na trvalý odpočinek, ale nepřestává malovat. Účastní se mnoha výstav u nás i v cizině. V roce 1933 si kupuje prvního koně a vozík, jež mu slouží k vyjížďkám do okolí Javornice za malířskými motivy. V zimě je v Praze ve svém bytě s ateliérem v Domě umělecké besedy. Vojtěch Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali krajinu východních Čech, výjimečné místo. Znal dobře lopotní život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti. Jedinečnost jeho děl spočívá ve spojení krajiny s člověkem. Účastnil se mnohých výstav. Nejvýraznějších úspěchů však dosáhl ve 30. letech (čestné uznání v Paříži, 1937; ceny v soutěži o Nejkrásnější knihu, 1938 a 1939). Roku 1946 byl jmenován členem České akademie věd a umění, byl rovněž nositelem Řádu republiky (1962) a titulu národní umělec (1959). Sedláčkovu tvorbu 20. let poznamenalo sociální umění, které však převáděl na venkovskou tematiku s výraznou figurální složkou, danou jeho vesnickým původem. Teprve koncem stejného desetiletí se vyhranil jeho styl, založený na výrazné barvě, kde nejdůležitější složkou je linie. Nejen útlé zdraví, nýbrž i nedělitelná spolupráce malíře a kreslíře odsunula do pozadí olej a nalezla si vhodný nástroj v technikách (kvaš, akvarel, tempera), jež dovolují větší míru grafického živlu a grafickým živlem nezmenšují plnost barvy. Zemřel roku 1973 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

tempera/karton pod sklem - 33 x 48 cm

25 000 - 35 000
Aktuálně za 6 000 Kč
Konec aukce Středa15.05.2019, 19:30