Johanus Václav

Narozen: 1947, Zemřel:
Narozen roku 1947 v Českých Budějovicích, kde žije a pracuje. Malíř, grafik. Člen Sdružení Bienále Brno a Asociace jihočeských výtvarníků. Ve své profesionální umělecké činnosti se věnuje volné a užité grafice, knižní a novinové ilustraci, koláži a kreslenému humoru. Výtvarnou dráhu zahájil jako kreslíř a karikaturista na přelomu 60. a 70. let přísně geometrickou kresbou v kresleném humoru. Úspornost výtvarné formy, humornou nebo groteskní zkratku s pointou a poetičnost vyjádření přenesl i do grafiky, ilustrací a koláží. Základní grafickou technikou je serigrafie postavená na přesném barevném soutisku, ve volné tvorbě převládá tempera, případně akryl. Větší část jeho tvorby je věnována dětem. V posledních letech se intenzivněji věnuje také koláži, která svými možnostmi doplňuje obvykle úspornou formu vyjádření. Paralelně s volnou a užitou grafikou od konce 60. let průběžně spolupracoval s redakcemi novin a časopisů, jako např. Stadión, Mladý svět, Sluníčko, Dikobraz, Světová literatura, Domov a další. Od 90. let kreslil pro Telegraf, Hospodářské noviny, Deníky Bohemia a časopisy Reportér, Právní rádce a Ekonom. Spolupracoval s Jihočeskou univerzitou. Od roku 1965 uspořádal na 90 samostatných a účastnil se více než 120 společných výstav doma i v zahraničí. Ceny za karikaturu: Krakov (1977) a Rzeszów (1979, 1980). V roce 1998 založil v Českých Budějovicích Galerii Hrozen, která je zaměřena na grafiku, typografii, ilustraci a kreslený humor.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora