Houra Miroslav

Narozen: 1933, Zemřel: 2006
Narozen roku 1933 v Krhanicích. Malíř, grafik, ilustrátor. Studium 1948 – 1952 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze u K. Müllera, poté na Pedagog. fakultě UK v Praze u C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana. Základ Hourovy tvorby tvoří grafika, zejména dřevořez a linoryt. Často kombinuje barvy v přetisku přes černý základ. Jeho tvorba dále zahrnuje malbu, kresbu, monumentální realizace pro architekturu (mozaiky, dřevořezby, mříže, vitráže, tkané i netkané tapisérie), ilustraci, publicistiku. V malbě časté hudební motivy. Od roku 1985 se zúčastnil všech přehlídek ex libris u nás doma. Zúčastnil se studijních pobytů v Itálii, Francii, Polsku, Belgii, Rusku, Kubě, Mexiku. Řada článků v odborném tisku, je autorem 700 knižních značek a 300 novoročenek. Známý je rovněž jako autor největší mozaiky v Evropě, kterou vytvořil roku 1985 pro Ústí nad Labem. Roku 1967 se stal členem SČUG Hollar, byl členem skupiny Objekt, 1977 členem SČVU, spolku exlibristů v Lublani, získal čestná uznání SSPE. Od 60. let získal za grafiku a ilustraci asi 20 cen. Tvorbou Miroslava Houry prostupuje motiv činorodého člověka s jeho elementárními vazbami k rodině, domovu, práci i k přírodě. Jeho osobitý, vyrovnaný a úsporný projev je založen na kresbě, jejíž sklon k monumentalitě, k lapidárním zkratkám a symbolům prozrazuje úsilí o maximální sdělnost obsahu. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP Praha, Euroexlibris Sint Niklas, Puškinova muzea Moskva, MG Brno, Alšovy jihočeské galerie Hluboká, GVU Litoměřice, Louny, Hodonín aj. Zemřel roku 2006 v Ústí nad Labem.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora