Alexy Janko

Narozen: 1894, Zemřel: 1970
Narozen roku 1894 v Liptovském Mikuláši. Slovenský spisovatel, malíř, publicista, pedagog. V literatuře reprezentuje tradiční realistickou orientaci. Studia na budapešťské filozofické fakultě. V roce 1917 byl Janko Alexy odveden na ruskou frontu jako ošetřovatel, konec války strávil na italské frontě, kde jak sám vzpomínal, neměl sice mnoho času na kreslení, ale příležitostně se chopil tužky a zachytil míjivé okamžiky klidu před útokem. Po 1. světové válce vystudoval malířství na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Josefa Loukoty. Nejprve prošel přípravkou a půl roku prožil v rámci studijního pobytu v Paříži. Po návratu pokračoval v ateliéru profesorů Maxe Pirnera, Maxe Švabinského a Vlaha Bukovace. Po absolutoriu v letech 1925 až 1929 učil kreslení na bratislavském gymnáziu. Využíval každé možnosti k cestám po Slovensku, které mu sloužily jako zdroj inspirace pro jeho malířskou tvorbu. Od roku 1930 žil v Martině a po dvou letech se přesunul do Piešťan, kde se pokoušel neúspěšně vedle malování vytvořit centrum umělecké kolonie slovenských výtvarných umělců. Tuto etapu ukončil v roce 1937 a vrátil se do Bratislavy. Téměř celý život pracoval jako profesionální výtvarník. Souběžně s Alexyho výtvarnou tvorbou z let 1919 se datuje jeho potřeba vedle malování, využít možnosti literárních forem k vyjádření svých pocitů i teoretických myšlenek. Jeho první prózy nemají klasický příběh, jejich děj je jen takovou kostrou při vyprávění autorových zážitků při jeho malířských toulkách. Společně se svým přítelem Gejzou Vámošem založil v roce 1922 literárně-umělecký časopis Svojeť, ve kterém publikoval řadu svých literárních textů. S pomocí Štefana Krčméryho, v této době již významného slovenského literáta, vydal svou první knihu krátkých reflexních próz pod titulem Jarmilka v roce 1924. Po delší odmlce vydal další krátké prózy - Grétka /1928/ a Velká noc/1930/. V průběhu života vydal množství knih. Knihy doplňoval vlastními ilustracemi. Jako malíř Janko Alexy představuje ve slovenské výtvarné tvorbě prvek návaznosti na základní téma, kterým byla slovenská příroda, krajina protkaná vesnickými a městskými prvky, ale také prostředí městských zákoutí, ulic. Samostatnou částí Alexyho díla tvoří portréty, historické či legendami proslavené postavy a události, mezi kterými je na prvním místě Juraj Jánošík. Významné jsou Alexyho návrhy na monumentálně dekorativní gobelíny, okenní vitráže. Zemřel roku 1970 v Bratislavě.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

suchá jehla/papír - 7,5 x 16 cm

1 000 - 1 500
Aktuálně za 650 Kč
Konec aukce Středa22.02.2017, 19:38