Kupka František

Narozen: 1871, Zemřel: 1957
Narozen roku 1871 v Opočně. Český malíř a grafik světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Studoval u prof. Studničky na řemeslnické škole v Jaroměři, u prof. F. Sequense na Akademii v Praze (1888 – 1891) a u prof. Eisenmengera na Akademii ve Vídni (1892 – 1895). Roku 1895 odjel do Paříže. V Paříži kreslil kostýmy pro módní časopisy, působil jako ilustrátor pro humoristické a satirické časopisy. Od roku 1906 se natrvalo usadil v Puteaux. Jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku a realizaci dalšího nového výtvarného směru - orfismu, tedy směru, přibližujícímu malířství jiným uměním (hudba, poezie). František Kupka byl též i grafikem - ilustrátorem. Některé ilustrace vydal pod pseudonymem Paul Regnard. Používal též pseudonym Josef Dálný, pod kterým kreslil propagační plakáty, pečeti, kolky. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin české i světové grafické tvorby. Celé dílo Františka Kupky se do své konečné podoby utvářelo od prvopočátečního popisného realismu přes vlivy doznívajících malířských tendencí a směrů až ke konečnému vyústění do abstrakce. Samotná abstraktní tvorba Františka Kupky měla svůj specifický vývoj a zákonitosti. Šlo zde o zpracování tématu pohybu. Až do roku 1930 byly základem jeho nefigurativních obrazů realistické podklady, vrcholné období Kupkovy tvorby však představuje tzv. čistá abstrakce. Důležitou úlohu také sehrál Kupkův vztah k hudbě, vedoucí k rozvinutí výtvarného směru - orfismu. Získal řadu ocenění na pařížských Salonech. Díla Františka Kupky byla vystavována na mnoha výstavách u nás i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, Museé National d´Art Moderne v Paříži, K. Flinkera v Paříži, MOMA v New Yorku, Guggenheimova muzea v New Yorku, Thyssen-Bornemisza v Luganu atd. Největší sbírku Kupkových obrazů a studií lze nalézt díky Medě Mládkové v pražském Museu Kampa. Zemřel roku 1957 v Puteaux ve Francii.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora