Modrý Vladimír

Narozen: 1907, Zemřel: 1976
Narozen roku 1907 v Radčicích u Plzně. Český malíř, grafik. Jeho dílo je ojedinělé v českém malířství 20. století. Studium u profesorů A. Hofbauera, V. H. Brunnera, Z. Kratochvíla, K. Špillara a B. Wachsmanna na UMPRUM v Praze v letech 1928 – 1932. Soukromě studoval u K. Špillara. V první polovině 40. let působil jako pedagog a věnoval se intenzivnímu studiu barvy a malbě. Po roce 1945 pracoval jako odborný učitel na základních a odborných školách v Plzni (do roku 1955). Od roku 1955 ve svobodném povolání. Člen západočeských výtvarných umělců v Plzni a Skupiny pěti západočechů. Na počátku jeho umělecké dráhy jsou groteskní kresby, které přecházejí do monumentálních černobílých kompozic. Maloval rozměrné formáty, fantaskní krajiny (zabydlené lidmi, zvířaty, ptáky) a kompozice inspirované vážnou hudbou a poezií. Věnoval se monumentálním tušovým ilustracím a rozměrným temperovým obrazům. V následujícím desetiletí se Modrého tvorba rozbíhá dvěma směry – figurace a imaginárního světa bizarních tvarů. Byl autorem návrhů na gobelíny, kreslil pohádky, vytvořil loutky a český betlém. Zabýval se kresbou a knižní ilustrací (díla Máchy, Erbena, Borovského, Lermontova a jiné). Absolvuje řadu výstav – Plzeň, Praha, Berlín atd. Je otcem malíře Jiřího Modrého (nar. 1949). Zemřel v roce 1976 v Plzni.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora