Hanych Rudolf

Narozen: 1906, Zemřel: 1994
Narozen roku 1906 ve Svratce. Český malíř - krajinář. Od dětství rád maloval, podporovali jej i malíři Rudolf Vejrych, František Cína Jelínek, Josef Fiala, Ota Bubeníček a jiní. V letech 1929 -1931 studoval umělecko - průmyslovou školu v Praze (prof. Hofbauer), v letech 1931 – 1936 AVU v Praze u prof. Nejedlého. Podnikl řadu studijních cest po českých zemích, byl též na Korsice, v Dalmácii nebo v Římě. Byl malířem krajin, především z Horácka. Jeho tvorba je realistická, vychází z tradic české krajinářské školy. V plenéru zobrazuje krajinu v roční proměně v detailu i panoramatických pohledech. Do smrti své matky v roce 1945 hospodařil na rodinném statku, poté se věnoval již jen malířství. Měl rád Svratecko, okolí Kameniček a Křížánek, zůstal krajině věren životem i tvorbou. Maloval krajinu celoročně, ovšem nejraději v předajaří a na podzim, s jejím melancholickým nádechem. Jako poslední po Blažíčkovi, Kavánovi a Jamborovi zachytil kus malebné Vysočiny, jejíž malebná zákoutí a motivy existují dnes již jen na jejich plátnech. Lze o něm říci, že je v pravém slova smyslu „malířem Vysočiny“. Maloval také květinová zátiší. Zastoupen ve sbírkách Horácké galerie Nového Města na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Východočeské galerie v Pardubicích, Hlinecké galerii a jinde. Zemřel v roce 1994.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora