Porš Gustav

Narozen: 1888, Zemřel: 1955
Narodil se v roce 1888 v Chrudimi. Malíř krajin a grafik. V Chrudimi nejprve soukromě studoval u akademického malíře Jana Šíra. Díky velké podpoře slatiňanského velkostatkáře Fr. J. Auersperga byl přijat do soukromého ateliéru akademického malíře, krajináře a akvarelisty Václava Jansy. Ve večerním studiu navštěvoval Umělecko-průmyslovou školu a současně docházel i do Vondrouškovy grafické školy. Vytrvale na sobě pracoval. Byl přijat na Akademii umění v Praze. Zde byl v letech 1912-1915 žákem prof. Vlaho Bukovace a Jana Preislera. Z té doby pochází jeho figurální studie. Po válce podnikl studijní cestu po Zakarpatské Ukrajině, Bosně, Hercegovině a Dalmácii. Bohaté zážitky z cest můžeme nalézt v mistrových četných dílech. Po návratu se trvale usadil ve východočeské Skutči, kde žil a pracoval až do konce života. Studoval taktéž grafické techniky u prof. C. Vondrouše. Je známý především jako krajinář, tvořil především na Vysočině, ve Skutči a v Železných horách. Dokázal zachytit osobitě krásu tamější krajiny. Do svých obrazů se snažil štětcem vtisknout náladu, kterou v něm vzbudila příroda v jednotlivých denních a ročních obdobích. Již za svého života se zařadil mezi uznávané umělce. Jeho obrazy se nalézají v mnohých chrudimských a skutečských rodinách, kde se dědí z generace na generaci. Ve Skutči učil krajinářské olejomalbě a portrétu (kresby prezidenta T.G. Masaryka podle modelu) v době první republiky též několik amatérských žáků a zejména žaček. Od malování ho v pozdějším věku neodradilo ani závažné onemocnění plic, které mu znemožnilo za náměty svých obrazů podnikat dlouhé výlety do krajiny. Nadále pak tvořil v ateliéru své skutečské vily. Zemřel roku 1955 ve Skutči.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora