Sigmund Karel Jan

Narozen: 1897, Zemřel: 1959
Narozen roku 1897 v Mělníku. Malíř, krajinář v Heřmanově Městci. Studoval u prof. Schöna v Drážďanech, poté u prof. Ot. Nejedlého v Praze. Studijní cesty po Itálii (Benátky), Francii (jih - Provence), Jugoslávii, Německu a Rakousku. Náměty k tvoření čerpá v okolí Heřmanova Městce, v Železných horách, na Kokoříně a na Slánsku. Maluje s oblibou lesní tůně, vrby, lomy a opukové stavby. Výstavy 1924 v Humpolci, 1935 v Mělníku, v Pardubicích a mnoha dalších městech. Na jaře 1937 maloval a kreslil s profesorem Nejedlým a přáteli na Korčule. Od tvorby v duchu výtvarné generace devadesátých let dospěl po druhé světové válce k umění, kterým osobitě reagoval na podněty umělecké avantgardy počátku 20. století. Umělec náležel k nejvýraznějším osobnostem východočeské výtvarné kultury první poloviny 20. století. Převážná část jeho díla je v soukromém majetku.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora