Emler František

Narozen: 1912, Zemřel: 1992
Narozen roku 1912 v Přelouči. Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf. Studoval na AVU v Praze u prof O. Nejedlého (1932 – 1938). Zamiloval si jih Evropy, studoval v Římě u prof. Carla Silveriho na Accademia di belle arti. Pobýval i na Sicílii. V roce 1938 mu v soutěži byla udělena Italská cena a celoroční italské stipendium. Po válce absolvoval čestný rok na AVU u prof. V. Pukla. V letech 1947 – 1949 studoval František Emler v ateliéru André Lhoty v Paříži. Byl zapsán na Ecole nationale supérieur des Beaux arts u prof. Duclose a R. Camiho. Nechal se inspirovat starými mistry v rámci jeho koloritu v obrazech ovocných zátiší a interiérů s figurami. Používal tempery, dále pak olejové barvy a ke konci své kresby akvareloval. Pro Františka Emlera je charakteristická zejména potemnělá a stínem zakrytá barevnost, i když někdy malíř nechá „ožít“ obrazy zářivými barvami. Typické jsou pro něj také černé obrysy a harmonické vyrovnání smyslového a racionálního. Ilustroval mj. knihu G. Preissové Kytice ze Slovácka, oblíbil si Vysočinu a mnohé krajinářské práce vznikly právě tady, v místech jeho častých pobytů; je také autorem knih Jak, čím a nač kreslit (1960) a Jak dělat linoryt a jiné grafické techniky (1964) Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, GHMP a dalších. Roku 1948 získal Cenu Fadeleine Bunoust na Salon National v Paříži. Dále získal množství cen a čestných uznání za ilustrace knih. Zemřel roku 1992 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora