Michl František

Narozen: 1901, Zemřel: 1977
Narozen roku 1901 v Domažlicích. Malíř, grafik, krajinář, designér v Domažlicích. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. O. Nejedlého. Studijní cesty po Německu, Dalmácii, Řecku, Itálii, Africe, Paříži.. Roku 1939 pracuje na Slovensku (Trenčín, Pováží, Oravsko). Roku 1941 je zavřen v koncentračním táboře ve Flossenburgu, pracuje v táboře akvarelem až do svého osvobození 10. května 1945. Po osvobození a návratu z koncentračního tábora, byl Michl jmenován kulturním patronem okresu Domažlice, byl navržen jako profesor na Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze, nabídku však nepřijal. Členem Svazu výtvarných umělců, Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni a předsedou Sdružení pošumavských výtvarných umělců v Klatovech. Vystavuje na všech členských výstavách JUV v Praze, SZVU v Plzni, dalších českých městech a na Slovensku. V roce 1958 reprezentují tři jeho obrazy československé výtvarné umění na Světové výstavě v Bruselu. Po válce též zakoupil letní ateliér v Kolinci u Sušice, kde maloval, pobýval s rodinou i přáteli. V roce 1961 byl odsouzen na jeden rok za podvracení republiky, uvězněn na Borech v Plzni a zapsán na černou listinu. V roce 1967 přišlo uvolnění politické situace, což Michlovi opět otevřelo cestu do výstavních síní v Československu i zahraničí. V březnu 1968 vystavoval v Montrealu. V době normalizace opět nesměl veřejně vystavovat. Zemřel roku 1977 v Domažlicích. V roce 1991 byl František Michl v plné šíři občansky rehabilitován, uznány byly i jeho zásluhy v protifašistickém a protikomunistickém odboji. Michlovo dílo však na své docenění ještě čeká.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora