Švabinský Max

Narozen: 1873, Zemřel: 1962
Narozen roku 1873 v Kroměříži. Český malíř, kreslíř a rytec, profesor na Akademii výtv. umění v Praze. Jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik. Na jeho portrétech se můžeme setkat s mnoha významnými osobnostmi jeho doby. Velkou měrou podílel na zviditelnění českého výtvarného umění v Evropě. Studium u Pirnera v Praze, již v 19 letech člen spolku akademiků výtvarníků "Mánes". Roku 1897 strávil jeden rok v Paříži. Zcestoval Francii, Holandsko, Německo, Belgii. Roku 1910 profesorem na pražské akademii, přednostou grafické školy, kterou vedl až do roku 1926. Věnoval se tehdy grafickým technikám: leptu, litografii, dřevorytu. V grafice - leptu mu byl učitelem Julius Mařák, a později rytec Eduard Karel. Množství litografií - náladovýcch krajin ze Slovenska. V letech 1900 - 1923 se věnuje hlavně dřevorytu, v letech 1923 - 1933 převažuje litografie nad leptem. Taktéž pracoval jako malíř na rozměrných plátnech (olej). Roku 1927 převzal po Hynaisovi speciální školu při figurálním malířství na pražské akademii. Kresba prvorepublikové sto a tisícikoruny, i návrhy poštovních známek. Dále práce na oknech svatovítské katedrály. Švabinský vzhlížel k Josefu Mánesu. Vystavoval kromě domova i v Berlíně, Paříži, Londýně, Petrohradě, Římě, Benátkách. Zemřel roku 1962 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora